Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

СРЕДНА

ГОРА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

Германски манастир

"Св. Иван Рилски"

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

поглед към местността

Всред ракита и

първенеца на планината

връх Попов дял

(1190 м)(вляво)

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

въженият мост над

язовир "Пасарел"

(в местността

Двата шопа)

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

поглед към заснеженото

било на Витоша

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

поглед към

Панчаревското езеро

(в дъното - София)

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

поглед от седловина

Влаковете към Рила

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

черква "Св. св.

Константин и Елена"

във вътрешността на

планината

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

лобното място на

летеца-герой капитан

Димитър Списаревски

(1916-1943)

Автор: Красимир Новаков

Лозенска планина -

поглед откъм

Паметника на трудовака

Автор: Красимир Новаков

На границата между

Лозенска планина и

Плана планина -

ВЕЦ "Пасарел"

1 2 3 4 5