Лозенска планина - поглед към местността Всред ракита и първенеца на планината връх Попов дял (1190 м)(вляво)

Лозенска планина - поглед към местността Всред ракита и

първенеца на планината връх Попов дял (1190 м)(вляво)