Лозенска планина - лобното място на летеца-герой капитан Димитър Списаревски (1916-1943)

Лозенска планина - лобното място на летеца-герой

капитан Димитър Списаревски (1916-1943)