Лозенска планина - поглед към Панчаревското езеро (в дъното - София)

Лозенска планина - поглед към Панчаревското езеро (в дъното - София)