Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ПИРИН

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

 Стражите,

гледани откъм

долината на

Стражишка река

Автор: Красимир Новаков

 Поглед към връх Вихрен

откъм карстовия ръб Кончето

Автор: Красимир Новаков

Водопадът

Бъндеришки скок (11 м)

Автор: Красимир Новаков

Водопадът

Юленски скок (10 м)

Автор: Красимир Новаков

Мелнишките

земни пирамиди

Автор: Красимир Новаков

Мелнишките

земни пирамиди

Автор: Красимир Новаков

Връх Хвойнати,

връх Вихрен

и връх Кутело,

гледани откъм Възела

Автор: Йорданка Георгиева

Хижа "Безбог"

с Безбожкото езеро

Автор: Йорданка Георгиева

Хижа "Демяница"

Автор: Ясен Манлиев

Високо над

долината на

Валявишка река

1 2 3 4 5