Поглед към връх Вихрен откъм карстовия ръб Кончето

Поглед към връх Вихрен откъм карстовия ръб Кончето