Връх Хвойнати, връх Вихрен и връх Кутело, гледани откъм Възела

Връх Хвойнати, връх Вихрен и връх Кутело, гледани откъм Възела