ХИЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
ХИЖИ И ЗАСЛОНИ В РИЛА

РИЛА

ХИЖИ В РИЛА ЗАСЛОНИ И ДРУГИ ОБЕКТИ В РИЛА
 
 • заслон "БАК"

  Заслон БАК

  Заслон "БАК" с връх Злия зъб

  • Други имена: заслон "Орловец", заслон "Гранитна вода"
  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: на малко хълмче в безезерния циркус, заграден от върховете Орловец, Злият зъб, Ловница и Камилата
  • GPS координати: 42 10 27.2N 023 23 01.8E
  • Надморска височина: 2522 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: едноетажна каменна сграда, построена на мястото на изгорелия заслон "Орловец". Състои се от преддверие и стая с нари, с капацитет до 10 места
  • Екстри: не е водоснабден и електрифициран. Вода може да се налее от езерцето Бисквитката - намира се на 10 минути под заслона
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове: хижа "Мальовица" - 1,30 ч
  • Съседни обекти:
   • връх Ловница (2695 м) - 0,30 ч
   • връх Орловец (2686 м) - 0,40 ч
   • връх Камилата (2621 м) - 0,45 ч
  • Стопанин: на самообслужване, стопанисва се от ЦПШ "Мальовица" - радиотелефон, телефон: 07125 / 22-70, GSM: 0888 / 29-39-07, GSM: 0885 / 24-14-03
 • заслон "ВРЪХ МУСАЛА"

  Заслон Връх Мусала

  Заслон "Връх Мусала"

  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: в метеорологичната станция на връх Мусала
  • GPS координати: 42 10 45.3N 023 35 06.2E
  • Надморска височина: 2923 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: една стаичка с възможност за аварийно пренощуване върху дюшеци, а при възможност се разрешава и спане в самата метеорологична станция
  • Екстри: станцията е електрифицирана, има проблем с водата за пиене, лавка
  • Web-камера
  • Връзки:
   • радиотелефон
   • пряк телефон със заслон "Еверест"
  • Изходни пунктове:
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (през хижа "Мусала" и заслон "Еверест") - 2,45 ч
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (по рида Маркуджик и през върховете Алеко и Безименен) - 3,15 ч (само за опитни туристи и само през лятото!)
   • курорт Боровец (през хижа "Мусала" и заслон "Еверест") - 5,45 ч
  • Съседни обекти:

   Базова екологична обсерватория Мусала

   Базова екологична обсерватория "Мусала"

   • заслон "Еверест" - 0,30 ч
   • хижа "Мусала" - 1,30 ч
   • хижа "Марица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 3,15 ч
   • хижа "Грънчар" (през седловина Долни куки) - 3,30 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 4,00 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маришки връх, зимен вариант) - 4,00 ч
   • до обектите от т.нар. Мусаленска трилъчка:
    • Източен лъч (само за опитни туристи и само през лятото!) - скалният зъбер Трионите, връх Димитров (до 1950 г.: Малка Мусала, 2902 м), връх Иречек (2852 м), връх Дено (2790 м), природният феномен Сфинкса, Студени връх (2764 м)
    • Северен лъч (само за опитни туристи и само през лятото!) - Безименен връх (2792 м), връх Алеко (2713 м), Маркуджиците
    • Южен лъч - връх Голям Близнак (2779 м) и връх Малък Близнак (2752 м)
   • хижа "Семково" (през седловините Долни и Горни куки и по Станкова река) - 7,30 ч
   • хижа "Рибни езера" (през седловините Долни и Горни куки) - 8,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-8"
  • Стопанин: БАН, Национален институт по метеорология и хидрология - град София, 1784, бул. "Цариградско шосе" № 66, телефон: 02 / 975-39-86
 • заслон "ЕВЕРЕСТ"

  Заслон Еверест

  Заслон "Еверест"

  • Оригинално име: заслон "Еверест '84"
  • Неправилно: заслон "Леденото езеро"
  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: на северозападния бряг на Леденото езеро
  • GPS координати: 42 11 00.6N 023 35 19.0E
  • Надморска височина: 2747 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: сграда от сглобяеми конструкции (отвън метална, а отвътре - дървена) с капацитет 30 места
  • Екстри: водата е на 2-3 минути под заслона, като се използва оттокът на Леденото езеро. През зимата се пробива дупка в леда. Електрифициран, лавка
  • Карти на БТС: важат
  • Връзки:
   • радиотелефон
   • пряк телефон с метеорологичната станция на връх Мусала
   • GSM: 0896 / 71-59-44
   • GSM: 0888 / 59-03-42
   • GSM: 0889 / 88-18-14
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Мусала" - 1,15 ч
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (през хижа "Мусала") - 2,15 ч
   • курорт Боровец (през хижа "Мусала") - 5,15 ч
  • Съседни обекти:
   • връх Мусала (2925 м) - 0,30 ч
   • хижа "Чакър войвода" (през Жълтите езера) - 3,30 ч
   • хижа "Марица" (през Жълтите езера) - 4,30 ч
   • хижа "Грънчар" (през връх Мусала и седловина Долни куки) - 4,00 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 4,30 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маришки връх, зимен вариант) - 4,30 ч
   • хижа "Семково" (през връх Мусала, седловините Горни и Долни куки и по Станкова река) - 8,00 ч
   • хижа "Рибни езера" (през връх Мусала и през седловините Долни и Горни куки) - 9,00 ч
   • връх Иречек (2852 м), Студени връх (2764 м), връх Мусала (през връх Димитров и Трионите) - за опитни туристи!
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-8"
  • Стопанин: Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • заслон "КОБИЛИНО БРАНИЩЕ"

  Заслон Кобилино бранище

  Заслон "Кобилино бранище"

  • Дял: на границата между Северозападна и Средна Рила
  • Разположение: на възловата седловина Кобилино бранище
  • Надморска височина: 2145 м
  • Описание: едноетажна дървена постройка с капацитет 20 места на нари
  • Екстри: -
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове:
   • Партизанска поляна (Кирилова поляна) - 2,15 ч
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" (през Партизанска поляна (Кирилова поляна)) - 4,00 ч
   • хижа "Мечит" - 4,00 ч
   • село Говедарци (през хижа "Мечит") - 6,00 ч
  • Съседни обекти:
   • Сухото езеро - 0,40 ч
   • Лопушки връх (2698 м) - 1,15 ч
   • Водни връх (2683 м) - 1,45 ч
   • връх Голям Мечит (2568 м) - 2,00 ч
   • заслон Страшното езеро - 2,00 ч
   • хижа "Мечит" - 3,30 ч
   • хижа "Мальовица" (през заслон "Страшното езеро") - 4,00 ч
   • хижа "Рибни езера" - 4,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-4"
  • Стопанин: на самообслужване, стопанисва се от Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • заслон "ЛЕВА РЕКА"

  Заслон Лева река през лятото

  Заслон "Лева река" - през лятото

  Заслон Лева река през зимата

  Заслон "Лева река" - през зимата

  • Друго име: заслон "Помочена поляна"
  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: в местност Помочена поляна
  • GPS координати: 42 12 16.9N 023 48 02.5E
  • Надморска височина: 1964 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: едноетажна масивна постройка с капацитет 10 места, построена през 1990 г.
  • Екстри: водата е до заслона
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Гургулица" - 3,00 ч
   • курорт Костенец (до 1992 г.: "Георги Димитров") - 4,00 ч
   • село Костенец - 4,45 ч (3 км до курорта)
   • град Костенец (гара на жп линия София-Пловдив) - с обществен транспорт до село Костенец (7 км) или курорта Костенец (10 км)
  • Съседни обекти:
   • заслон "Писаният камък" - 0,15 ч
   • стената на язовир "Белмекен"- 0,45 ч
   • връх Белмекен - 2,30 ч
   • хижа "Белмекен" (през заслон "Кантон Крайна") - 3,00 ч
  • Стопанин: на самообслужване
 • заслон "ЛЕДЕНОТО ЕЗЕРО"

  Заслон Леденото езеро

  Заслон "Леденото езеро"

  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: на северозападния бряг на Леденото езеро, непосредствено до заслон "Еверест"
  • GPS координати: 42 11 00.3N 023 35 17.8E
  • Надморска височина: 2748 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: едноетажна каменна постройка с капацитет 6 места за авариен подслон. Към месец януари 2001 г. е снабден със здрава метална врата и е заключен като се използва за склад на заслон "Еверест"
  • Екстри: -
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Мусала" - 1,15 ч
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (през хижа "Мусала") - 2,15 ч
   • курорт Боровец (през хижа "Мусала") - 5,15 ч
  • Съседни обекти:
   • връх Мусала (2925 м) - 0,30 ч
   • хижа "Чакър войвода" (през Жълтите езера) - 3,30 ч
   • хижа "Марица" (през Жълтите езера) - 4,30 ч
   • хижа "Грънчар" (през връх Мусала и седловина Долни куки) - 4,00 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маричиния циркус, летен вариант) - 4,30 ч
   • хижа "Заврачица" (през Маришки връх, зимен вариант) - 4,30 ч
   • хижа "Семково" (през връх Мусала, седловините Горни и Долни куки и по Станкова река) - 8,00 ч
   • хижа "Рибни езера" (през връх Мусала и през седловините Долни и Горни куки) - 9,00 ч
   • връх Иречек (2852 м), Студени връх (2764 м), връх Мусала (през връх Димитров и Трионите) - за опитни туристи!
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-8"
  • Стопанин: на самообслужване, стопанисва се от Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • заслон на ПЕНЧО КУБАДИНСКИ

  Заслон на Пенчо Кубадински

  Заслон на Пенчо Кубадински

  • Друго име: заслон "Кубадинка"
  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: на хубава, закътана в гората полянка, край Кайзеровия път. Наблизо тече Студеният поток
  • GPS координати: 42 12 25.8N 023 38 08.8E
  • Надморска височина: 1914 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: едноетажна дървена постройка (с преддверие) с капацитет 3 места
  • Екстри: -
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове: курорт Боровец - 3,15 ч
  • Съседни обекти:
   • хижа "Марица" - 1,00 ч
   • хижа "Чакър войвода" - 1,00 ч
   • хижа "Заврачица" - 2,00 ч
  • Стопанин: на самообслужване
 • заслон "ПИСАНИЯТ КАМЪК"

  Заслон Писаният камък

  Заслон "Писаният камък"

  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: вдясно от коларския път, водещ от заслон "Лева река" за стената на язовир "Белмекен"
  • GPS координати: 42 12 01.0N 023 48 33.7E
  • Надморска височина: 1924 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: малка едноетажна постройка, можеща да подслони до 5 души при примитивни условия
  • Екстри: -
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Гургулица" - 3,15ч
   • курорт Костенец (до 1992 г.: "Георги Димитров") - 4,15 ч
   • село Костенец - 5,00 ч (3 км до курорта)
   • град Костенец (гара на жп линия София-Пловдив) - с обществен транспорт до село Костенец (7 км) или курорт Костенец (10 км)
  • Съседни обекти:
   • стената на язовир "Белмекен" - 0,30 ч
   • заслон "Лева река" - 0,15 ч
  • Стопанин: на самообслужване
 • заслон "СТРАШНОТО ЕЗЕРО"

  Заслон Страшното езеро

  Заслон "Страшното езеро"

  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в северния край на Страшното езеро, в подножието на Купените (Голям, Среден и Малък)
  • Надморска височина: 2465 м
  • Описание: едноетажна каменна сграда, състояща се от преддверие и голяма стая с нари, с капацитет 20 места
  • Екстри: не е водоснабден и електрифициран. Вода може да се налее от оттока на Страшното езеро
  • Връзки: -
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Мальовица" - 2,00 ч
   • УЦ "Мальовица" (ЦПШ "Мальовица") (през Йончевото езеро) - 3,30 ч
   • село Говедарци (през местност Овнарско и Йончевото езеро) - 6,00 ч
   • село Говедарци (по асфалтирания път до УЦ "Мальовица" (ЦПШ "Мальовица"), 16 км и през Йончевото езеро) - 7,00 ч
  • Съседни обекти:
   • връх Попова капа (2704 м)
   • Купените (Голям Купен, Среден Купен и Малък Купен)
   • заслон "Кобилино бранище" - 2,00 ч
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 4,30 ч
   • хижа "Мечит" (през Лопушки връх) - 5,00 ч
   • хижа "Рибни езера" (през заслон "Кобилино бранище") - 6,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-4"
  • Стопанин: на самообслужване, стопанисва се от Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • туристическа спалня "БЕЛЧАНИЦА"

  • Дял: Самоковското поле
  • Разположение: в село Белчински бани
  • Надморска височина: 950 м
  • Описание: масивна двуетажна сграда с капацитет 18 места
  • Екстри: електрифицирана, водоснабдена,отоплява се
  • Връзки:
   • туристическата спалня НЕ РАБОТИ!
  • Изходни пунктове:
   • град Самоков - 14 км
   • град Дупница - 30 км
   • град София (през село Бистрица) - 50 км
  • Съседни обекти:
   • село Клисура - 7 км по асфалтиран път
   • град Сапарева баня - 18 км по асфалтиран път
   • курорт Боровец - 24 км по асфалтиран път
   • село Говедарци - 27 км по асфалтиран път
   • комплекс Мальовица - 40 км по асфалтиран път
  • Стопанин: Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • туристическа спалня "ВЕРИЛА" в град Сапарева баня

  Туристическа спалня Верила
в град Сапарева баня

  Туристическа спалня "Верила" в град Сапарева баня

  • Друго име: къмпинг "Верила"
  • Дял: в подножието на Северозападна Рила
  • Разположение: в град Сапарева баня до минералната баня
  • GPS координати: 42 17 28.4N 023 15 05.8E
  • Надморска височина: 715 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: комплекс от 13 двустайни бунгала с общ капацитет 60 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, отоплява се с печки на ток, туристическа столова, ресторант, баня, на 200 м има плувен басейн с минерална вода
  • Връзки:
  • Изходни пунктове: автоспирката пред минералната баня в град Сапарева баня - 0,7 км
  • Съседни обекти:
   • културно-историческите и природните забележителности на град Сапарева баня
   • Овчарченски водопад (висок 39 м) - 1,30 ч
   • Сапаревобански манастир "Св. Стефан" - 1,30 ч
   • Ресиловски манастир "Покров Богородичен" - 1,30 ч
   • курорт Паничище - 2,15 ч
   • хижа "Пионерска"- 3,15 ч
   • хижа"Скакавица" - 4,15 ч
   • хижа "Ловна" - 4,15 ч
   • хижа "Вада" - 4,45 ч
   • хижа "Рилски езера" - 5,15 ч
   • хижа "Седемте езера" - 6,00 ч
   • хижа "Мальовица" (през хижа "Вада") - 7,45 ч
   • хижа "Иван Вазов" (през върховете Каменна мандра, Кабул и Отовишки) - 7,45 ч
   • хижа "Пионерска" - 15,5 км по асфалтиран път
   • долната лифтова станция на лифт "Рилски езера" - 16 км по асфалтиран път
  • Стопанин: Туристическо дружество "Паничище" - град Сапарева баня, 2650, ул. "Германея" № 6, GSM: 0888 / 01-32-98, GSM: 0896 / 68-84-45, E-mail
 • туристическа спалня "ЕЛЕШНИЦА"

  • Предишно име: туристическа спалня "Вели лаг"
  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в местност Елешница, близо до мястото, където река Елешница се влива в Рилска река
  • Надморска височина: 865 м
  • Описание: масивна двуетажна сграда с капацитет 72 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, с локално парно отопление, ресторант, баня
  • Връзки:
   • телефон: 07054 / 22-70
  • Изходни пунктове: град Рила (по асфалтиран път) - 14 км
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 1,45 ч (7 км)
   • хижа"Македония" (през Царев връх, 2375 м) - 6,30 ч
   • хижа "Рибни езера" (през Рилския манастир "Св. Иван Рилски") - 7,00 ч
   • хижа "Иван Вазов" (през Рилския манастир "Св. Иван Рилски") - 7,45ч
  • Стопанин: частна
 • туристическа спалня "РИЛСКИ МАНАСТИР"

  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в Рилския манастир "Св. Иван Рилски"
  • Надморска височина: 1147 м
  • Описание: в манастира и в сграда в съседство с манастира
  • Екстри: електрифицирана, водоснабдена, отоплява се
  • Връзки:
  • Изходни пунктове:
   • град Благоевград - 38 км
   • град Дупница - 51 км
   • град София - 111 км
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир и прилежащите му обекти (постница "Св. Eвангелист Лука", постница "Успение на Св. Иван Рилски Чудотворец", Севастиянова постница)
   • Партизанска поляна (Кирилова поляна) - 1,45 ч (7 км по асфалтиран път)
   • заслон "Кобилино бранище" (през Партизанска поляна (Кирилова поляна)) - 4,00 ч
   • хижа "Рибни езера" (през Партизанска поляна (Кирилова поляна) и местност Тиха Рила) - 5,00 ч
   • хижа "Иван Вазов" (по рида Баучер) - 6,00 ч
   • хижа "Македония" (по Илийна и Радовичка река) - 6,00 ч
  • Стопанин: Рилски манастир "Св. Иван Рилски", 2643, град Рила, област Кюстендил, телефон: 07054 / 22-26, 07054 / 22-08, Web-сайт
 • туристическа спалня "ЯФОРА"

  • Предишно име: туристическа спалня "Партизанска поляна"
  • Дял: на границата между Северозападна и Средна Рила
  • Разположение: в северния край на Партизанска поляна (Кирилова поляна), от където се открива приказна гледка към "великаните" по Мальовишкото било - Иглата, Двуглав,Злият зъб, Орловец, Елени връх. Склоновете, спускащи се от тези върхове са набраздени от Белия улей, Синия улей и Дяволския улей
  • Надморска височина: 1465 м
  • Описание: комплекс от дървени бунгала с общ капацитет 118 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, отоплява се с печки на ток, туристическа кухня и столова
  • Връзки:
   • GSM: 0899 / 10-32-75
   • GSM: 0898 / 71-82-05
  • Изходни пунктове: Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 1,45 ч (7 км по асфалтиран път)
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир и прилежащите му обекти (постница "Св. Eвангелист Лука", постница "Успение на Св. Иван Рилски Чудотворец", Севастиянова постница)
   • Сухото езеро - 1,30 ч
   • заслон "Кобилино бранище" - 2,15 ч
   • хижа "Рибни езера" - 3,15 ч
   • Смрадливото езеро (най-голямото по площ високопланинско езеро на Балканския полуостров, 240 дка) - 3,30 ч
  • Стопанин: частна
 • хотел "АЛЕН МАК"

  Хотел Ален мак

  Хотел "Ален мак"

  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в местност Меча поляна, на десния бряг на река Мальовица
  • GPS координати: 42 12 43.0N 023 23 13.5E
  • Надморска височина: 1702 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: масивна триетажна сграда с капацитет 70 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, с локално парно отопление, ресторант
  • Връзки:
   • телефон: 07125 / 23-20
   • GSM: 0878 / 37-73-71
   • GSM: 0878 / 75-13-27
   • Е-mail
   • Facebook
  • Изходни пунктове:
   • село Говедарци (по асфалтиран път, 16 км) - 4,00 ч
   • село Говедарци (през местност Овнарско) - 4,00 ч
  • Съседни обекти:
   • ЦПШ "Мальовица" - 0,05 ч
   • хотел "Мальовица" - 0,05 ч
   • хижа "Мальовица" - 1,00 ч
   • местност Овнарско - 1,30 ч
   • Свинско езеро - 1,30 ч
   • хижа "Вада" - 1,45 ч
   • Йончево езеро - 2,00 ч
   • заслон "БАК" - 2,30 ч
   • заслон "Страшното езеро" (през Йончевото езеро) - 3,30 ч
   • хижа "Мечит" (през местност Овнарско) - 3,30 ч
   • връх Мальовица (2729 м) - 4,00 ч
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 6,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-4" (резервен вариант)
  • Стопанин: Туристическо дружество "Ален мак" - град Бургас, 8000, ул. "Софроний" № 23, ет. 2, телефон: 056 / 84-05-83, телефон/факс: 056 / 84-07-48, GSM: 0896 / 52-50-42, E-mail
 • хотел "ДЕНИВ"

  Хотел Денив

  Хотел "Денив"

  • Предишно име: туристическа спалня "Боровец"
  • Дял: Източна Рила
  • Разположение: в курорта Боровец, в съседство с долната лифтова станция на Ситняковския лифт
  • GPS координати: 42 15 50.5N 023 36 30.2E
  • Надморска височина: 1347 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: масивна двуетажна сграда с капацитет 28 места
  • Екстри: електрифицирана, водоснабдена, отоплява се с локално парно, ресторант
  • Връзки:
   • хотелът НЕ РАБОТИ!
   • GSM: 0878 / 27-82-05
  • Изходни пунктове:
   • хотел "Рила" в курорта Боровец - около 200 м
  • Съседни обекти:
   • хижа "Ястребец" - 10 минути до долната лифтова станция на кабинков лифт "Ястребец", откъдето около 23 минути пътуване с лифта
   • хижа "Чакър войвода" - 7 мин. със Ситняковския лифт и 0,50 ч пеша
   • хижа "Чакър войвода" - 2,00 ч
   • хижа "Ястребец" - 3,30 ч пеша по обрасла с клек пътека!
   • хижа "Мусала" (по долината на река Мусаленска Бистрица) - 4,00 ч
   • хижа "Марица" (през хижа "Чакър войвода") - 4,00 ч
   • хижа "Заврачица" (през хижа "Чакър войвода") - 5,00 ч
   • заслон "Еверест" (през хижа "Мусала") - 5,15 ч
   • връх Мусала (през хижа "Мусала" и заслон "Еверест") - 5,45 ч
  • Стопанин: Туристическо дружество "Рилски турист" - град Самоков, 2000, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1
 • хотел "МАЛЬОВИЦА"

  Хотел Мальовица

  Хотел "Мальовица"

  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в местност Меча поляна, на десния бряг на река Мальовица
  • GPS координати: 42 12 37.8N 023 23 21.8E
  • Надморска височина: 1729 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: масивна четириетажна сграда с капацитет 180 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, с локално парно отопление, ресторант, бар, фитнес, сауна, парна баня, джакузи
  • Връзки:
   • телефон: 07125 / 30-00
   • GSM: 0885 / 55-30-00
   • GSM: 0895 / 55-30-00
   • GSM: 0878 / 55-30-00
   • телефон: 07125 / 22-22 (администрация)
   • E-mail
   • Web-сайт
  • Изходни пунктове:
   • село Говедарци (по асфалтиран път, 16 км) - 4,00 ч
   • село Говедарци (през местност Овнарско) - 4,00 ч
  • Съседни обекти:
   • ЦПШ "Мальовица" - 2-3 мин
   • хотел "Ален мак" - 0,05 ч
   • хижа "Мальовица" - 1,00 ч
   • местност Овнарско - 1,30 ч
   • Свинско езеро - 1,30 ч
   • хижа "Вада" - 1,45 ч
   • Йончево езеро - 2,00 ч
   • заслон "БАК" - 2,30 ч
   • заслон "Страшното езеро" (през Йончевото езеро) - 3,30 ч
   • хижа "Мечит" (през местност Овнарско) - 3,30 ч
   • връх Мальовица (2729 м) - 4,00 ч
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 6,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-4" (резервен вариант)
  • Стопанин: Управителен съвет на БТС, София 1040, бул. "Васил Левски" № 75 (Спортната палата), етаж 5, телефон: 02 / 987-34-09, телефон: 02 / 9300-648, факс: 02 / 986-22-55; E-mail, E-mail1, Web-сайт, Facebook;

   Отдел "Хижи": телефон: 02 / 9300-674, GSM: 0882 / 56-67-77, E-mail, E-mail1;

   Информационен център: телефон: 02 / 980-12-85, GSM: 0882 / 96-63-19, GSM: 0882 / 96-63-20, GSM: 0896 / 68-83-20, факс: 02 / 987-69-41, Web-сайт, E-mail, E-mail1

 • почивна база "ЕЛЕШНИЦА"

  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в местност Елешница, близо до мястото, където река Елешница се влива в Рилска река
  • Надморска височина: 865 м
  • Описание: комплекс от бунгала с капацитет 90 места
  • Екстри: водоснабдена,електрифицирана, ресторант, баня
  • Връзки:
   • телефон: 07054 / 28-10
   • телефон: 07054 / 29-10
   • GSM: 0889 / 58-66-75
  • Изходни пунктове: град Рила (по асфалтиран път) - 14 км
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 1,45 ч (7 км)
   • хижа"Македония" (през Царев връх, 2375 м) - 6,30 ч
   • хижа "Рибни езера" (през Рилския манастир "Св. Иван Рилски") - 7,00 ч
   • хижа "Иван Вазов" (през Рилския манастир "Св. Иван Рилски") - 7,45ч
  • Стопанин: "Български пощи" АД, 1700, София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл. 31, телефон: 02 / 949-33-35, Web-сайт
 • почивна база "ХЛЕБОЗАВОД"

  • Дял: на границата между Северозападна и Средна Рила
  • Разположение: 0,5 км от Бачкова чешма
  • Надморска височина: 1155 м
  • Описание: комплекс от бунгала
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана
  • Връзки:
   • телефон: 0701 / 5-13-05
   • GSM: 0897 / 80-74-20
  • Изходни пунктове: Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 1,5 км
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир и прилежащите му обекти (постница "Св. Eвангелист Лука", постница "Успение на Св. Иван Рилски Чудотворец", Севастиянова постница)
   • Партизанска поляна (Кирилова поляна) - 1,30 ч (5,5 км по асфалтиран път)
   • заслон "Кобилино бранище" (през Партизанска поляна (Кирилова поляна)) - 3,45 ч
   • хижа "Рибни езера" (през Партизанска поляна (Кирилова поляна) и местност Тиха Рила) - 4,45 ч
   • хижа "Иван Вазов" (по рида Баучер) - 6,15 ч
   • хижа "Македония" (по Илийна и Радовичка река) - 6,15 ч
  • Стопанин: "Хлебопроизводство" ООД - Дупница
 • Централна планинска школа "МАЛЬОВИЦА"

  Централна планинска школа
Мальовица (ЦПШ Мальовица)

  Централна планинска школа "Мальовица" (ЦПШ "Мальовица")

  • Съкратено: ЦПШ "Мальовица"
  • Непопулярно: Учебен център "Мальовица" (УЦ "Мальовица")
  • Предишно име: ЦПШ "Христо Проданов"
  • Дял: Северозападна Рила
  • Разположение: в местност Меча поляна, на десния бряг на река Мальовица
  • GPS координати: 42 12 37.7N 023 23 17.9E
  • Надморска височина: 1713 м
  • Сателитна снимка от Wikimapia
  • Описание: масивна триетажна сграда с капацитет 91 места
  • Екстри: водоснабдена, електрифицирана, с локално парно отопление, учебни зали, библиотека, физкултурен салон, лекарски кабинет, туристическа столова, лавка
  • Web-камера (Чайната)
  • Връзки:
   • радиотелефон
   • телефон: 07125 / 22-70
   • GSM: 0888 / 29-39-07
   • GSM: 0885 / 24-14-03
  • Изходни пунктове:
   • село Говедарци (по асфалтиран път, 16 км) - 4,00 ч
   • село Говедарци (през местност Овнарско) - 4,00 ч
  • Съседни обекти:
   • хотел "Мальовица" - 2-3 мин
   • хотел "Ален мак" - 0,05 ч
   • хижа "Мальовица" - 1,00 ч
   • местност Овнарско - 1,30 ч
   • Свинско езеро - 1,30 ч
   • хижа "Вада" - 1,45 ч
   • Йончево езеро - 2,00 ч
   • заслон "БАК" - 2,30 ч
   • заслон "Страшното езеро" (през Йончевото езеро) - 3,30 ч
   • хижа "Мечит" (през местност Овнарско) - 3,30 ч
   • връх Мальовица (2729 м) - 4,00 ч
   • Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 6,30 ч
  • Пункт от европейски маршрут: "Е-4" (резервен вариант)
  • Стопанин: Управителен съвет на БТС, София 1040, бул. "Васил Левски" № 75 (Спортната палата), етаж 5, телефон: 02 / 987-34-09, телефон: 02 / 9300-648, факс: 02 / 986-22-55; E-mail, E-mail1, Web-сайт, Facebook;

   Отдел "Хижи": телефон: 02 / 9300-674, GSM: 0882 / 56-67-77, E-mail, E-mail1;

   Информационен център: телефон: 02 / 980-12-85, GSM: 0882 / 96-63-19, GSM: 0882 / 96-63-20, GSM: 0896 / 68-83-20, факс: 02 / 987-69-41, Web-сайт, E-mail, E-mail1

 • мотел "ПРИ ЧИЧО КИРО"

  • Дял: на границата между Северозападна и Средна Рила
  • Разположение: в местност Партизанска поляна (Кирилова поляна)
  • Надморска височина: 1465 м
  • Описание: комплекс от бунгала с общ капацитет 50 места
  • Екстри: водоснабден, електрифициран, отоплява се с локално парно, ресторант
  • Връзки:
  • Изходни пунктове: Рилски манастир "Св. Иван Рилски" - 1,45 ч (7 км по асфалтиран път)
  • Съседни обекти:
   • Рилски манастир и прилежащите му обекти (постница "Св. Eвангелист Лука", постница "Успение на Св. Иван Рилски Чудотворец", Севастиянова постница)
   • Сухото езеро - 1,30 ч
   • заслон "Кобилино бранище" - 2,15 ч
   • хижа "Рибни езера" - 3,15 ч
   • Смрадливото езеро (най-голямото по площ високопланинско езеро на Балканския полуостров, 240 дка) - 3,30 ч
  • Стопанин: частен
Към Началото
 
Обратно към Заглавната страница