Лозенска планина - заслон Синаница

Лозенска планина - заслон "Синаница"