Лозенска планина - крепостта Урвич в Панчаревския пролом на река Искър (развалини от кулата)

Лозенска планина - крепостта Урвич в Панчаревския пролом на река Искър

(развалини от кулата)