Поглед от Зелени рид към Витоша

Поглед от Зелени рид към Витоша