На Зелени рид на фона на връх Мальовица - 2

На Зелени рид на фона на връх Мальовица - 2