На Зелени рид на фона на връх Мальовица - 1

На Зелени рид на фона на връх Мальовица - 1