Поглед от Зелени рид към снежния Лопушки връх

Поглед от Зелени рид към снежния Лопушки връх