Езерният връх, от който се виждат Седемте рилски езера

Езерният връх, от който се виждат Седемте рилски езера