Връх Голям Близнак (вляво) и връх Малък Близнак, гледани откъм долината на река Марица

Връх Голям Близнак (вляво) и връх Малък Близнак, гледани откъм долината на река Марица