Guide for the Bulgarian mountains
BULGARIAN

CHALETS IN BULGARIA

CHALETS IN BULGARIA - INTERNET SITES (BG)

TOURIST ASSOCIATIONS (BG)

RILA

CHALETS
- Belmeken Chalet
- Bodrost Chalet
- Vada Chalet
- Venetitsa Chalet
- Gerginitsa Chalet
- Granchar Chalet
- Gurgulitsa Chalet
- Dobarsko Chalet
- Zavrachitsa Chalet
- Ivan Vazov Chalet
- Lovna Chalet
- Makedonia Chalet
- Malyovitsa Chalet
- Maritsa Chalet
- Mechit Chalet
- Musala Chalet
- Otovitsa Chalet
- Pionerska Chalet
- Ribni Ezera Chalet
- Rilski Ezera Chalet
- Sedemte Ezera Chalet
- Semkovo Chalet
- Skakavitsa Chalet
- Treshtenik Ch. (new one)
- Treshtenik Ch. (old one)
- Hristo Smirnenski Chalet
- Chakalitsa Chalet
- Chakar Voyvoda Chalet
- Shumnatitsa Chalet
- Yastrebets Chalet

SHELTERS
- B.A.K. Shelter
- Musala Summit Shelter
- Everest Shelter
- Kobilino Branishte Sh.
- Ledenoto Ezero Shelter
- Leva Reka Shelter
- Pencho Kubadinski Sh.
- Pisaniyat Kamak Shelter
- Strashnoto Ezero Shelter

TOURIST DORMITORIES
- Belchanitsa - Belch. Bani
- Verila - Sapareva Banya
- Eleshnitsa
- Rila Monastery
- Yafora

OTHER SITES
- Alen Mak Hotel
- Deniv Hotel
- Malyovitsa Hotel
- Eleshnitsa Holiday H.
- Hlebozavod Holiday H.
- Malyovitsa CMS
- Pri Chicho Kiro Motel