ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА - СОФИЯ

 

Централна автогара - София

 • Местоположение: на Предгаровия площад, до Централна жп гара и автогара "Сердика", на бул. "Княгиня Мария Луиза" № 100
 • Категория: първа
 

Разписание на част от автобусите:

 
 • Как да стигнем до Централна автогара с градския транспорт?
  • с метро до близката метростанция "Централна жп гара", откъдето пеша
  • с автобуси №№ 78, 85, 213, 285, 305, 404 и 413 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1327), откъдето пеша
  • с трамваи №№ 1 и 3 до близката спирка "Централна автогара" (№ 2665), откъдето пеша
  • с трамваи №№ 1, 3, 4, 12 и 18 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1332), откъдето пеша
  • с трамваи №№ 4, 12 и 18 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1329), откъдето пеша
  • с трамваи №№ 6 и 7 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1330), откъдето пеша
  • с трамваи №№ 1, 3, 6 и 7 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1331), откъдето пеша
  • с автобуси №№ 74, 77, 82, 85, 101 и 285 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1328), откъдето пеша
  • с автобуси №№ 22 и 60 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 6220), откъдето пеша
  • с автобус № 22 до близката спирка "Пл. Централна гара" (№ 1333), откъдето пеша
  • Разписание на метрото
  • Разписание на наземния градски транспорт
 
 
 • Информацията е в сила към 01.03.2019 г. Това не се отнася до информацията, публикувана на външни страници в други сайтове