Вакарелска планина - параклисът на връх Брънкова китка (1037 м)

Вакарелска планина - параклисът на връх Брънкова китка (1037 м)