Поглед от долината на Крива река към първенеца на Средна гора - връх Богдан

Поглед от долината на Крива река към първенеца на Средна гора - връх Богдан