Сърнена Средна гора - култовият паметник Кутела в околността на хижа Братан

Сърнена Средна гора - култовият паметник Кутела в околността на хижа "Братан"