Вакарелска планина - Габренски манастир Св. Димитър

Вакарелска планина - Габренски манастир "Св. Димитър"