Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

СРЕДНА

ГОРА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Поглед от долината

на Крива река към

първенеца на

Средна гора - връх Богдан

Автор: Красимир Новаков

Връх Богдан (1604 м) -

първенец на

Средна гора

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Братан"

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Фенера"

Автор: Красимир Новаков

Връх Братан (1236 м) -

първенец на

Сърнена Средна гора

Автор: Красимир Новаков

Сърнена Средна гора -

култовият паметник

Кутела в околността

на хижа "Братан"

Автор: Красимир Новаков

Връх Буная (1572 м)

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Средногорец"

Автор: Красимир Новаков

В околностите на

хижа "Средногорец" -

пред буря

Автор: Красимир Новаков

Дъга близо до

хижа "Средногорец"

1 2 3 4 5