Южната стена на Еленин връх (2654 м); вляво долу - Рилският манастир

Южната стена на Еленин връх (2654 м); вляво долу - Рилският манастир