Купените - разположение (поглед откъм заслон Страшното езеро)

Купените - разположение (поглед откъм заслон "Страшното езеро")