Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РИЛА

1 2 3 4 5 6

Автор: Красимир Новаков

Злият прелез - седловината

между връх Злият зъб

 и връх Ловница

Автор: Красимир Новаков

Южната стена на

Еленин връх (2654 м);

вляво долу -

Рилският манастир

Автор: Цветомир Велковски

Купените - разположение

(поглед откъм заслон

"Страшното езеро")

Автор: Красимир Новаков

Връх Мусала -

Базова екологична

обсерватория "Мусала"

Автор: Красимир Новаков

Язовир "Бели Искър"

 със Скакавците

в Средна Рила

Автор: Красимир Новаков

Връх Малък Манчо

(вляво) и

връх Манчо (2771 м)

Автор: Красимир Новаков

Якорудските езера

(Рибното и Мъртвото)

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Македония"

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Грънчар"

Автор: Красимир Новаков

Леденото езеро

с връх Иречек (2852 м)

и връх Дено (2790 м)

(на заден план)

1 2 3 4 5 6