Язовир Карагьол (Черното езеро)

Язовир "Карагьол" (Черното езеро)