Скакавишкият водопад (най-висок в Рила - 50 м)

Скакавишкият водопад (най-висок в Рила - 50 м)