Старата хижа Мусала (Клековата хижа), втора в България, построена през 1924 г. (сега - склад)

Старата хижа "Мусала" (Клековата хижа), втора в България, построена през 1924 г.

(сега - склад)