Седемте рилски езера - част от езеро Сълзата с Езерния връх, от който се виждат всичките езера от циркуса на Седемте рилски езера

Седемте рилски езера - част от езеро Сълзата с Езерния връх,

от който се виждат всичките езера от циркуса на Седемте рилски езера