Седемте рилски езера - езеро Окото

Седемте рилски езера - езеро Окото