Седемте рилски езера - част от езеро Близнака с връх Харамията (връх Хайдута)

Седемте рилски езера - част от езеро Близнака с връх Харамията (връх Хайдута)