Срещата на Св. Иван Рилски със Св. цар Петър - стенопис от метоха Орлица

"Срещата на Св. Иван Рилски със Св. цар Петър" - стенопис от метоха "Орлица"