Купените, гледани откъм заслон Страшното езеро

Купените, гледани откъм заслон "Страшното езеро"