... Идете в Рила да видите дивностите и величието на природата! ... Качете се на Рила да видите оттам колко е велика и хубава нашата България! Иван Вазов, Великата рилска пустиня

"... Идете в Рила да видите дивностите и величието на природата!

... Качете се на Рила да видите оттам колко е велика и хубава нашата България!"

                                                                 Иван Вазов, "Великата рилска пустиня"