Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РИЛА

1 2 3 4 5 6

Автор: Красимир Новаков

Ридът Бричебор

в есенна премяна

Автор: Красимир Новаков

"Срещата на

Св. Иван Рилски

със Св. цар Петър" -

стенопис от

метоха "Орлица"

Автор: Красимир Новаков

Връх Малка Мусала,

връх Мусала и връх Иречек,

гледани откъм Студения рид

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Рилски езера"

през зимата

Автор: Ралица Вълчева

Хижа "Рилски езера"

с част от

Мальовишкото било

през лятото

Автор: Красимир Новаков

Дъновистката чешма

край хижа

"Седемте езера"

Автор: Красимир Новаков

Надписът до

Дъновистката чешма

край хижа

"Седемте езера"

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Марица"

Автор: Красимир Новаков

Заслон

"Кобилино бранище"

Автор: Марио Иванов

Купените, гледани

откъм заслон

"Страшното езеро"

1 2 3 4 5 6