Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РИЛА

1 2 3 4 5 6

Автор: Красимир Новаков

"... Идете в Рила да видите

 дивностите и величието

 на природата! ... Качете се

на Рила да видите оттам

колко е велика и хубава

нашата България!" Иван Вазов,

"Великата рилска пустиня"

Автор: Красимир Новаков

Поглед към връх

Мальовица от

Меча поляна

(ЦПШ "Мальовица")

Автор: Красимир Новаков

Поглед към хижа и

връх Мальовица от

Мальовишката долина

Автор: Красимир Новаков

Поглед към

Урдиния циркус и

връх Мальовица

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Иван Вазов"

Автор: Красимир Новаков

Изгрев на връх Мусала - 1

Автор: Красимир Новаков

Изгрев на връх Мусала - 2

Автор: Красимир Новаков

Изгрев на връх Мусала - 3

Автор: Красимир Новаков

Изгрев на връх Мусала - 4

Автор: Мартин Христов

Природата край

Рилския манастир

1 2 3 4 5 6