Поповото езеро с връх Острец (2593 м), връх Орловец (2668 м) и седловина Железни врата

Поповото езеро с връх Острец (2593 м), връх Орловец (2668 м) и седловина Железни врата