Поглед към карстовия ръб Кончето и връх Кутело ІІ

Поглед към карстовия ръб Кончето и връх Кутело ІІ