КАРТИ И ОРИЕНТИРАНЕ
 
УСЛОВНИ ЗНАЦИ В КАРТИ И ПЛАНОВЕ
ОБЩА ПРЕДСТАВА ВИДОВЕ УСЛОВНИ ЗНАЦИ

ОБЩА ПРЕДСТАВА

 

 

ВИДОВЕ УСЛОВНИ ЗНАЦИ

 
 • Според предназначението си условните знаци са няколко вида:
  • Мащабни (контурни) - това са различни обекти и предмети, които имат по-големи площи и затова могат да се нанасят мащабно (напр. ниви, лозя, овощни градини, гори). Границите им са оградени с контури, а вътре със символ е посочен видът на насаждението
  • Немащабни - с тях се отбелязват обекти и предмети, които поради незначителните си размери не могат да бъдат нанесени мащабно на картата. Поради обстоятелството, че на картата заемат място, по-голямо действителното, е важно да се знае тяхната главна точка. За знаци със симетрична форма, главната точка съвпада с геометричния център на фигурата (напр. триангулачни знаци). За знаци, имащи широка основа (напр. паметници), главната точка е в средата на основата. За знаци, съставени от няколко фигури (напр. параклиси), главната точка е в средата на долната фигура
  • Полумащабни - на такива знаци мащабно може да се нанесе дължината, но не и широчината (напр. реки, пътища и др.)
  • Пояснителни - поясняват други видове знаци, като дават характеристика на предметите, които изобразяват. Такива са видове гора, ширина на път или река и др.
  • Разцветка на картите - цветът, с който са оцветени дадени обекти и предмети играе ролята на условен знак. При картите, използвани за целите на спортното ориентиране се използват и нюанси, в зависимост от проходимостта на обектите
  • Следва да се отбележи, че в туристическите карти, предлагани в България, се забелязват много грешки, включително и значителни отмествания на обекти и предмети от истинското им местонахождение!

 

Към Началото
 
Обратно към Заглавната страница