ВРЪЗКИ КЪМ СКАНИРАНИ И ОНЛАЙН КАРТИ

ОНЛАЙН КАРТИ

 
bullet Онлайн карта на целия свят - WIKIMAPIA
С възможност за маркиране на обекти - редактируема интерактивна карта. Нанесени многобройни обекти в България и българските планини

 

bullet Онлайн карта на България - www.bgmaps.com
С подробни планове на отделни градове

 

bullet Онлайн карта на България - DOMINO
С подробни планове на отделни градове

 

ВРЪЗКИ КЪМ КАРТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЛАНИНИ

 
bullet Голяма сбирка със сканирани карти
Сред тях има и карти на български планини

 

bullet Туристическа карта на Витоша
Сканирана туристическа карта на Витоша

 

bullet Сборна карта на България
Съставена е от листове с мащаб 1:50 000

 

ВРЪЗКИ КЪМ КАРТИ И ПЛАНОВЕ НА ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

 
bullet Колекция от карти на България
Сбирка от сканирани карти на България, на планове на български градове и курортни селища

 

bullet Атлас на София
Атлас на София с мащаб 1:20 000

 

bullet План на София
План на София от 1919 г.

 

bullet Общ устройствен план (ОУП) на град София и Столична община
Приет с Решение № 960 от 16 декември 2009 г. на Министерския съвет

 

bullet Подробни устройствени планове (ПУП) за град София
Влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП)

 

bullet Карта на Пловдив
Информационна карта на град Пловдив

 

bullet План на Варна
План на Варна от 1923 г.

 

ВРЪЗКИ КЪМ КАРТИ НА ПЛАНИНИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

 
bullet Районът на връх Еверест
Топографска карта с мащаб 1:200 000

 

bullet Карти на Фъгараш - Румъния
Набор от туристически карти на Фъгараш - Румъния

 

bullet Колекция от карти на Калифорнийския университет
Сред колекцията има и карта за територията на бившия СССР

 

bullet Perry-Castaneda Library Map Collection
Повече от 5 000 карти онлайн

 

bullet Сбирка от топографски карти
Сбирка от карти

 

bullet Връзки към топографски карти и атласи
Карти на бившия СССР

 

bullet Военнотопографски карти
Картите обхващат Централна и Югоизточна Европа около 1910 г. и са с мащаб 1:200 000

 

bullet Топографски карти на Република Македония
Топографски карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000

 

bullet Сбирка топографски карти на Албания
Топографски карти в мащаби 1:50 000 и 1:100 000

 

ДРУГИ

 
bullet Топографска карта на Санкт-Петербург
Подробна топографска карта на Санкт-Петербург

 

bullet Схема на метрото на Санкт-Петербург
Схема на метрото на Санкт-Петербург

 

bullet Схема на метрото на Москва
Схема на метрото на Москва

 

Към Началото

Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.