МАНАСТИРИТЕ В РУЙ
 • ЗАБЕЛСКИ МАНАСТИР "СВ. ДИМИТЪР"

  Забелски манастир Св. Димитър - скромната манастирска черква

  Забелски манастир "Св. Димитър" - скромната манастирска черква

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Забелският манастир се намира в Руй планина, на десния бряг на Забелска река и отстои на около 2 км североизточно от село Забел
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІІ в., а през ХVІІІ в. запустява. Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: днес от манастира е запазена единствено черквата - еднокорабна, едноапсидна и безкуполна постройка (12 х 5 м) с изключително скромен интериор. В Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" се пази ръкописен миней от ХVІ в. (сръбска редакция), в който има специална приписка за Забелския манастир
 • ТРЪНСКИ МАНАСТИР "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

  Трънски манастир Св. Архангел Михаил - черквата през 2002 г.

  Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" - черквата през 2002 г.

  Трънски манастир - стенописна икона на Св. Архангел Михаил

  Трънски манастир - стенописна икона на Св. Архангел Михаил

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Трънският манастир е разположен високо на левия бряг на река Ерма, сред източните склонове на планина Руй и отстои на около 2 км северно от град Трън
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е към края на Второто българско царство, а след падането на България под турско робство неколкократно е ограбван и опожаряван от разбойнически банди. Понастоящем е изоставен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (15 х 9 м) е представител на триконхалният тип черкви - има една апсида и две конхи, както и два притвора и два купола – единият над наоса, а другият - над вътрешния притвор. Наосът (4,65 х 3,65 м) се датира от края на ХІV в., а притворите са построени по-късно. Запазени са ценни, но в значителна степен повредени стенописи от ХІV-ХV и ХVІІ в. През Възраждането в манастира е функционирало килийно училище. Свързан е с националноосвободителните борби на българския народ в Трънския край. В близост е прочутото Трънско ждрело на река Ерма - природна забележителност. Обявен е за паметник на културата
  • Връзки:
Към Началото
Обратно към Заглавната страница