МАНАСТИРИТЕ В ПЕНКЬОВСКА ПЛАНИНА
  • ПЕНКЬОВСКИ МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА"

    • Местност, отстояние и посока от населено място: Пенкьовският манастир се намира в южния край на село Пенкьовци
    • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІV в., а понастоящем е периодично действащ
    • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищна и стопанска сграда. Черквата не е голяма (13 х 6 м), но има изключително интересна архитектура – представлява еднокорабна, едноапсидна, с две конхи сграда, със седмостенен притвор (добавен впоследствие) и открит аркаден притвор, долепен до южната фасада през ХІХ в. Запазени са ценни стенописи и икони от 1867 г., както и изключително интересна дървена камбанария. Откритият притвор е стенописан със сцени с нравствено-поучителна тематика. Манастирът е обявен за паметник на културата
Към Началото
Обратно към Заглавната страница