МАНАСТИРИТЕ В МАЛЕШЕВСКА ПЛАНИНА
 • ГОРНОБРЕЗНИШКИ МАНАСТИР "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ"

  Горнобрезнишки манастир Св. Пророк Илия - старата черква (1999 г.)

  Горнобрезнишки манастир "Св. Пророк Илия" - старата черква (1999 г.)

  Горнобрезнишки манастир Св. Пророк Илия - новата черква (2006 г.)

  Горнобрезнишки манастир "Св. Пророк Илия" - новата черква (2006 г.)

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Горнобрезнишкият манастир се намира в Малешевска планина, на 1200 м н. в. Отстои на около 2 км западно от село Горна Брезница
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, разрушен е по време на турското робство, а е възобновен през ХХ в. (1992 г.). При възобновяването на манастира Неврокопският митрополит Пимен освещава на 20 юли 1992 г. малката черквица "Св. Пророк Илия", на следващата година - кула-камбанария, а през 2004 г. и жилищна сграда. През 2000 г. започва строителството на нова, по-голяма черква, посветена на Св. Георги Победоносец - осветена е на 6 май 2004 г. Понастоящем Горнобрезнишкият манастир "Св. Пророк Илия" е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от две черква, кула-камбанария и жилищна сграда
  • Връзки:
Към Началото
Обратно към Заглавната страница