МАНАСТИРИТЕ В ЕЗДИМИРСКА ПЛАНИНА
 • МИСЛОВЩИЦКИ МАНАСТИР "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

  Мисловщицки манастир Успение Богородично - черквата през 2002 г.

  Мисловщицки манастир "Успение Богородично" - черквата през 2002 г.

  • Наричан още: Велиновски манастир "Успение Богородично"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Мисловщицкият манастир се намира в подножието на Ездимирска планина, на левия бряг на Велиновска река и отстои на около 2 км североизточно от село Велиново (до 1950 г.: село Мисловщица)
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а през годините на турското робство нееднократно е опустошаван. Възобновен е от игумена Мисаил Байкушев в началото на ХІХ в. (1822 г.). Понастоящем е изоставен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (10 х 6 м) е еднокорабна, едноапсидна и безкуполна сграда, с допълнително пристроен притвор и е построена през ХVІ-ХVІІ в., а през 1830 г. е възобновена. Запазени са фрагменти от стенописи от ХVІІ в. и от 1924 г. След възобновяването на манастира в него е открито килийно училище. Обявен е за паметник на културата
Към Началото
Обратно към Заглавната страница