МАНАСТИРИТЕ В БЕЛАСИЦА
 • ПЕТРИЧКИ МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА"

  Петрички манастир Св. Петка - храмът

  Петрички манастир "Св. Петка" - храмът

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Петричкият манастир е разположен в северното подножие на планина Беласица и в западните покрайнини на град Петрич
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХХ в. Сега е постоянно действащ - без монаси
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности:манастирът представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Петричкия манастир е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор сграда, с камбанария над входа
  • Връзки:
   • телефон: 0745 / 6-72-06
Към Началото
Обратно към Заглавната страница